Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes 100 % mértékű tulajdonosként alapította a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-t az egyes városüzemeltetési feladatok lehető leghatékonyabb módon történő megvalósítása érdekében, melyről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 299/2016. (XI.24.) sz. közgyűlési határozatával döntött.

A fentieknek megfelelően 2016. december 22-ei hatállyal bejegyzésre került a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 16-09-017113 cégjegyzékszám alatt.

Adatvédelemhez tartozó információkat itt találhatják: Jogi Nyilatkozat

Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

H-5000 Szolnok, József Attila út 85.

Képviseletre jogosultak

  • Lits László - ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszáma: 16-09-017113

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Adószáma: 25824397-2-16

Közösségi adóazonosító: HU25824397

 

A Weboldal tartalma Azon fáradozunk, hogy weboldalunk minél aktuálisabb és tartalmában minél pontosabb legyen. Ennek ellenére esetleges tévedések és elírások nem zárhatók ki teljes mértékben. Ebből eredően semmilyen szavatosságot nem vállalunk a publikált információk aktualitását, korrektségét, teljességét vagy minőségét tekintve. Az olyan anyagi, vagy nem anyagi kártérítési igényeket, melyek a publikált információk használatából, illetve nem használatából, vagy téves illetve hiányos információk használatából erednek, alapvetően kizárjuk. Az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Az összes, a honlapunkon megjelenő ajánlatunk kötetlen és szabadon változtatható. A bárminemű értesítés nélküli változtatás jogát az oldalak tartalmára, részeire és egészére vonatkoztatva is fenntartjuk.

Külső linkek Az 1998. május 12-i határozatában a hamburgi Bíróság kimondta, hogy a weboldal üzemeltetője felelősséggel tarozik a weboldalán elhelyezett külső internet címekre való utalás, illetve linkek elhelyezése esetén azok tartalmáért, amennyiben ezen külső tárhelyek, linkek tartalmától kifejezetten el nem határolja magát. Nyomatékosan kijelentjük, hogy a linkek elhelyezésének időpontjában a szóban forgó belinkelt oldalak mentesek voltak az illegális tartalmaktól. A külső linkek, kapcsolt weboldalak jelenlegi, illetve jövőbeni tartalmi és tulajdoni változásaira vonatkozóan nincs semmilyen beleszólásunk. Ennek tudatában kifejezetten elhatároljuk magunkat az összes linkelt és kapcsolt oldal tartalmától, akkor is, ha oldalunkról direkt link vezet arra a weboldalra. Ezen megállapításunk vonatkozik a weboldalunkon megjelenített linkek és utalások, illetve az általunk működtetett vendégkönyvek, vitafórumok, mailing-listák és egyéb interaktív idegen beírásokra is, melyeket az oldalunk használói tölthetnek fel oldalunkra. Illegális, illetve hibás, teljességet nélkülöző tartalmakért és főként az azok használatából, illetve nem használatából eredő károkért egyedül annak a weboldalnak az üzemeltetője felel, amelyikre utalás történt.

Szerzői- és márkajogok Az összes, internetes oldalunkon közölt és esetekben harmadik fél által védett márka-, illetve termékjelzések korlátozás nélkül az adott jelzés bejegyzett tulajdonosának mindenkor érvényben lévő jogvédelme alatt állnak. Az általunk nyilvánosságra hozott, saját magunk által készített tartalom szerzői jogai minket, az oldal készítőit illetnek meg. Az oldalainkon található grafikák, hanganyagok, videók és írott szövegek sokszorosítása és felhasználása más elektronikus, illetve nyomtatott médiában a mi kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem megengedett.

Adatvédelem Amennyiben internetes oldalunkon személyi illetve céges adatok begépelésének lehetősége (e-mail címek, nevek, címek stb.) adott, úgy ezen adatok rendelkezésre bocsátása a használó részéről kifejezetten önkéntes alapú. Részünkről felelősséggel kijelentjük, hogy ezeket az adatokat harmadik fél részére nem adjuk tovább.

Jogi nyilatkozat A szavatosság teljes kizárása részét képezi internetes megjelenésünknek. Amennyiben jelen szöveg egyes részei a mindenkor érvényes törvényi szabályozásnak nem, vagy többé nem teljes mértékben felelnek meg, attól a szöveg többi része még érvényes marad.Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

5000 Szolnok, József Attila u. 85.
Tel.: +36 56/511-450
Fax:+36 56 343-198
www.szvukft.hu
e-mail: info@szvukft.hu

NHSZ Szolnok

Adminisztráció